Montaż okien w warstwie ocieplenia

Obecne ceny energii niezbędne do ogrzewania naszych domów są wysokie i nie zapowiada się żeby miały ulec obniżeniu. Coraz więcej osób budujących oraz modernizujących swoje domy jest zainteresowana oknami energooszczędnymi oraz ich poprawnym montażem. Nowo budowane domy mają ściany dwuwarstwowe i trzywarstwowe oraz warstwę ocieplenia dochodzącą czasami nawet do 15cm. Zazwyczaj w domach budowanych przez inwestorów prywatnych warstwa docieplenia wynosi do 10cm. W przypadku termomodernizacji budynków również instalowana jest dodatkowo warstwa docieplenia. Wszystkie te zabiegi mające na celu obniżenie kosztów ogrzewania powodują konieczność energooszczędnego zamontowania okien. Brzmi nieco skomplikowanie i tajemniczo ale bez obaw… spieszymy z wyjaśnieniem.

Energooszczędnie? Czyli jak?

Mówiąc i myśląc o energooszczędnym montażu okien mamy na myśli montaż okien w warstwie ocieplenia.  Poniższy szkic wyjaśni chyba najlepiej o co chodzi!

montaż w warstwie ocieplenia
montaż w warstwie ocieplenia

Jak widzimy okno jest zainstalowane na specjalnych konsolach i wspornikach, które umożliwiają wysunięcie okna do 15cm poza lico muru.

Szkic poniżej prezentuje przebieg izoterm w przypadku zwykłego montażu okien oraz montażu w warstwie ocieplenia.

izotermy - porównanie przebiegu
izotermy - porównanie przebiegu

Wyraźnie widać że przy zastosowaniu montażu w warstwie ocieplenia temperatura ściany jest zbliżona do temperatury pomieszczenia. Uniemożliwia to wyroszenie wilgoci na warstwie uszczelniającej.

Poniżej zdjęcia z budowy gdzie okna zostały zamontowane w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem system JB-D, którego producentem jest firma SFS Intec.

montaż w warstwie ocieplenia
montaż w warstwie ocieplenia
Zainstalowane kotwy progowe systemu JB-D
Zainstalowane kotwy progowe systemu JB-D

Zastosowanie tego typu montażu wymusza również zastosowanie folii paroszczelnych od strony wewnętrznej.