Kupujesz okna? Zabezpiecz swój portfel! Wybierz zadatek!

Planujesz wymianę okien w swoim mieszkaniu? A może jesteś w trakcie budowy domu i stoisz przed wyborem, jakie okna powinieneś wybrać? Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, będziesz prawdopodobnie poproszony o zostawienie zaliczki lub zadatku. Czy wiesz, jakie są podstawowe różnice między tymi dwiema formami zapłaty? Która opcja jest stworzona, aby chronić przede wszystkim prawa klienta?

Przede wszystkim o tym, czy przy zakupie okien będzie musiała być wpłacona zaliczka czy zadatek, decydują obie strony umowy, czyli kupujący (klient) i sprzedawca. To, na którą formę się zdecydują, musi być wyraźnie określone w umowie, którą zawierają obie strony. Jeśli taki zapis się nie pojawi, wpłacona kwota będzie automatycznie uważana wedle prawa za zaliczkę. Wpłacamy pewną kwotę pieniędzy przede wszystkim przy korzystaniu z wszelkiego rodzaju usług, między innymi przy wymianie okien. To zabezpieczenie dla obu stron - wykonawca dostając pewną sumę może rozpocząć swoją pracę, natomiast zleceniodawca zapłacił, aby mieć gwarancję, że usługa zostanie wykonana w sposób zgodny z umową. Jaka jest więc różnica między zadatkiem a zaliczką, skoro w obu przypadkach dajemy wykonawcy część pieniędzy, którą nazywamy przedpłatą?

pieniądze bilon
pieniądze bilon

Tę różnicę możemy odczuć przede wszystkim w przypadku, kiedy umowa nie dojdzie do skutku. Jest to bardzo istotne dla obu stron. Zacznijmy więc od cech wspólnych.zaliczki i zadatku. Jeśli umowa została wykonana, a nasze okna wymienione w sposób w zupełności zgodny ze wszystkimi ustaleniami, zarówno zadatek jak i zaliczka zostają wliczone w cenę usługi. Oznacza to, że do zapłacenia pozostaje nam kwota całej usługi obniżona o to, co zapłaciliśmy wcześniej. Czasem jednak zdarza się tak, że umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron.

Co w tym przypadku zrobić z wcześniej wpłaconą zaliczką lub zadatkiem? Powinny one zostać zwrócone stronie, która wcześniej musiała je wyłożyć. Są jednak pewne różnice w przypadku, kiedy to jedna ze stron nie dotrzymała warunków umowy i od niej odstąpiła. W sytuacji, kiedy niewykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu, zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej nie należy się. Takie samo postępowanie zachodzi, kiedy pojawiły się okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.Co zrobić w sytuacji, kiedy umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę? Wtedy jest ona zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki. Natomiast jeśli jeśli umowę rozwiąże strona dająca zaliczkę może ona domagać się jej zwrotu. Inaczej postępuje się w przypadku zadatku, który wyda się być dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem.

Pierwsza sytuacja to taka, w której umowa nie została wykonana, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała. Wtedy zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek, Z kolei, jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W przypadku zakupu lub wymiany okien warto się zabezpieczyć i zdecydować się na zadatek.