Błędy montażu okien

Nawet najwyższej jakości okno może stać się nieszczelne na skutek błędów montażowych. Nieprawidłowo wykonany montaż okien to dość powszechny problem, który przekłada się na konieczność dogrzewania budynku, a co za tym idzie, wiąże się z płaceniem wysokich rachunków za ogrzewanie. Dlatego zanim przystąpimy do wykonywania stolarki okiennej i znajdziemy ekipę fachowców, warto poznać najbardziej popularne błędy montażu okien. Jak się bowiem okazuje, błędy te są popełniane najczęściej w wyniku niewiedzy. Jako inwestorzy możemy więc samodzielnie prześledzić cały proces instalowania okien, zaoszczędzając sobie w ten sposób wielu kłopotów.

Jednymi z częściej popełnianych błędów montażu okien są błędy związane z niewłaściwym wymiarowaniem oraz z brakiem zachowania odpowiednich luzów dylatacyjnych. Montażyści niestety bardzo często wstawiają okna w zbyt małe lub w zbyt duże otwory w murze, a co więcej, mocują okna bez kotew (stosując jedynie samą pianę). Wśród tego rodzaju błędów należy też wymienić dobór niewłaściwych profili użytych do wykonania konstrukcji okna. Przyczyną tego rodzaju czynności może być nie tylko nieszczelność okna, ale nawet zniszczenie muru.

Popularny błąd montażu okna wiąże się także z montowaniem okien na nierównych i niewłaściwie oczyszczonych powierzchniach. Niewielkie nawet nierówności czy zapylenia znacznie pogarszają przyczepność pianki uszczelniającej, w rezultacie czego dochodzi do nieszczelności na styku ramy okiennej z murem. Przed każdym montażem okna należy dokładnie wyczyścić podłoże, a ponadto warto zadbać o wypełnienie ubytków w ościeżu (najprościej i najszybciej jest je uzupełnić przy pomocy zaprawy lub pianki montażowej).

błąd montażu okna
błąd montażu okna

Kolejnym nagminnie popełnianym błędem przy montowaniu okien jest niewykorzystywanie klocków podporowych. Okna zamocowane bez tego rodzaju elementów niestety nie są odpowiednio stabilne. Niekiedy montażyści używają także zbyt dużą liczbę kotew lub dybli mocujących, przez co zwiększa się sztywność połączenia okna z samym murem. To z kolei może powodować ograniczenie swobody ruchów konstrukcji okna (swoboda ruchów jest niezbędna, gdyż na skutek zmiany pór roku, zmienia się także wilgotność i temperatura powietrza).

Częstym błędem jest także montaż okien bez listew progowych. Nie należy montować okien bezpośrednio w ościeżu lub w progu, co niestety zdarza się niektórym montażystom. Wówczas do pomieszczenia może przedostawać się woda, która po jakimś czasie przyczyni się do powstawania zawilgoceń, w konsekwencji czego będą powstawać grzyby oraz pleśń. Montaż listwy progowej jest niezbędny - element ten pozwala na uzyskanie stabilnego podparcia mechanicznego dla okna. Co więcej, listwy progowe umożliwiają również wykonanie trwałego oraz szczelnego połączenia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z samym oknem.

Poprawny montaż okien powinien być w pełni szczelny, a tymczasem montażyści często zapominają o właściwym uszczelnieniu szczelin dylatacyjnych między oknem a murem. Szczeliny powinny być starannie wypełnione pianką poliuretanową bądź specjalną taśmą rozprężną. Przed przystąpieniem do tego rodzaju prac, warto zadbać o zwilżenie ościeży wodą - wówczas zwiększy się przyczepność pianki. Piankę należy następnie pozostawić do wyschnięcia na czas zalecony przez producenta.

Wyżej wymienione błędy montażu okien na ogół wynikają przede wszystkim z niewiedzy, ale nie oznacza to, że nie można ich uniknąć. O właściwą instalację stolarki okiennej powinien zadbać nie tylko montażysta, ale przede wszystkim sam inwestor.