Przygotowanie otworu okiennego pod montaż okien

Często praktyką montażystów w Polsce jest brak należytego przygotowania otworów okienny pod przyszły montaż okien przez co sposób w jaki zostaje wykonane mechaniczne połączenie okna z murem oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych uszczelnieniem np. pianką montażową zwaną też pianką PU woła o pomstę do nieba!

Niechlujstwo i pośpiech montażystów może wykończyć nawet najlepsze okno! Dodatkowo narażamy się na przedmuchy i przewiewy wiatru oraz przeciekanie wody do wnętrza pomieszczeń.

Parę przykładów montażowego niechlujstwa poniżej.

Nieoczyszczone podłoże. Nie można przykleić folii uszczelniającej

Nieoczyszczone podłoże. Brak możliwości przyklejenia folii uszczelniającej.

brak przygotowania otworu okiennego pod montaż

Brak przygotowania ościeży okiennej pod montaż. Niezachowanie należytych luzów dylatacyjnych. Nierówna warstwa pianki termoizolacyjnej PU.

Jak należy przygotować otwór okienny do montażu okna?

Otwór okienny, a w zasadzie jego ościeża powinny być równe. Jeżeli poziomica wskazuje gdzieś nierówności powinny być one zniwelowane za pomocą np. zaprawy murarskiej.

dobrze przygotowany otwór okienny

Przykład otworu okiennego  dobrze przygotowanego pod montaż okna.

Montaż okien w nowym budynku

Najmniej problemu z przygotowaniem otworu okiennego pod montaż okna jest w nowych budynkach gdzie ościeże okienne zazwyczaj wymaga tylko oczyszczenia z drobin gruzu, pyłu i wszystkiego co tam zdążyło się osadzić podczas budowy budynku. Należy na to zwrócić szczególną uwagę gdy będziemy stosowali taśmy rozprężne i folie uszczelniające.

Brak oczyszczenia ościeży może spowodować problemy z przyklejeniem do niego folii. Będzie również powodował złe przyleganie taśm rozprężnych do podłoża przez co warstwa uszczelnienia będzie podatna na przenikanie powietrza oraz wilgoci z zewnątrz.

Przygotowanie otworów okienny podczas wymiany okien

Przyjętą praktyką jest osadzanie i mechaniczne połączenie okna z murem w ościeży okiennej której próg jak i boki nie zostały nawet wyrównane zaprawą. Powoduje to duże problemy z wypoziomowaniem okna oraz jego mechanicznym połączeniem z murem za pomocą kotew lub dybli montażowych. Nie zostają też zachowane należyte luzy dylatacyjne. Nie ma możliwości poprawnego zastosowania folii uszczelniających i taśm rozprężnych.

W połączeniu z brakiem oczyszczenia ościeży z gruzu i odłamków tynku po usunięciu starego okna, możemy być pewni że raczej prędzej odczujemy efekty nienależytego przygotowania otworu okiennego pod montaż oraz złego uszczelnienia nieregularnych otworów dylatacyjnych pianką uszczelniającą, foliami bo taśmy rozprężnej w tym wypadku po prostu nie da się użyć! Choć znając naszą polską pomysłowość i ułańską fantazję pewnie już ktoś tego dokonał… cóż nikt mu nie powiedział że się nie da…