MOWO montaż okien w ociepleniu

Pod koniec ubiegłego roku firma Illbruck wprowadziła na polski rynek pierwszy kompleksowy system montażu okien w warstwie ocieplenia o wdzięcznej nazwie MOWO. Nazwa systemu to nic innego jak połącznie pierwszych liter pojęcia „Montaż Okien  W Ociepleniu”. Główna idea systemu MOWO opiera się na budowie poza obrysem ścian konstrukcyjnych budynku specjalnej ramy nośnej , w której montowane jest okno.

Rama nośna mowo
Rama nośna mowo

Rama MOWO wykonywana jest z materiałów o niskiej przewodności cieplnej odpowiadającej parametrami technicznymi warstwie ocieplenia budynku, co przyczynia się do zdecydowanego obniżenia wartości liniowych mostków cieplnych na styku różnych materiałów tworzących powierzchnię przegrody. Uszczelnienie połączenia ramy okna z płaszczyzną ramy nośnej MOWO przy użyciu szerokiej taśmy rozprężnej Illmod TRIO+ także korzystnie wpływa na przebieg izoterm w tej części ocieplenia budynku i muru konstrukcyjnego.

mowo elementy systemu
mowo elementy systemu

Zaletą montażu okien w systemie MOWO jest prostota wykonania eliminująca możliwość powstawania błędów montażowych podobnych jak w trakcie standardowego uszczelniania połączeń okna z ościeżą przy użyciu pianki PUR. Wewnętrzna powierzchnia ramy nośnej jest bardzo gładka i idealnie współpracuje z szeroką taśmą rozprężną stanowiącą jednocześnie warstwę izolacji cieplnej oraz zabezpieczenie przed penetracją szczeliny dylatacyjnej przez parę wodną z wnętrza budynku i wodę opadową od strony zewnętrznej.

uszczelnienie połączenia okna z ramą
uszczelnienie połączenia okna z ramą

Elementy ramy nośnej MOWO przygotowywane są bezpośrednio na budowie. Mocuje się je do ścian konstrukcyjnych przy użyciu specjalnego kleju SP 340 o dużej nośności, co sprawia, że system sprawdza się zarówno przy montażu klasycznych okien jak również różnego rodzaju drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, a nawet tak dużych konstrukcji okiennych jak niskoprogowe drzwi balkonowe unośno-przesuwne, tak zwane HS lub HST.

test nośności
test nośności
drzwi balkonowe przesuwne - montaż w mowo
drzwi balkonowe przesuwne - montaż w mowo

Kolejną zaletą montażu okien w warstwie ocieplenia z użyciem systemu MOWO jest możliwość wykonania niezwykle szczelnego i ciepłego połączenia okna z konstrukcją budynku w newralgicznej dla prawidłowego montażu okien części progowej. Szczelność połączenia i niską przewodność cieplną zapewnia specjalnie profilowany element montażowy „stopa”, na której ustawiane jest okno. Ten element systemu MOWO jest przygotowywany specjalnie dla różnych odmian profili okiennych. Jest to niezbędne ze względu na różnice konstrukcyjne pomiędzy zewnętrznym ożebrowaniem ram ościeżnic w różnych systemach okiennych. Dodatkowym elementem zapewniającym szczelność dolnego połączenia okna z ościeżą jest wąska taśma rozprężna Illmod Eco, którą aplikuje się na grzbiecie stopy nośnej.

stopa połączenia okna w progu
stopa połączenia okna w progu
listwa progowa mowo stopa
listwa progowa mowo stopa

Montaż okien z wykorzystaniem systemu MOWO wydaje się być bardzo ciekawą alternatywą dla dotychczas stosowanych rozwiązań, a w szczególności systemu konsoli i łączników JBD-K firmy SFS Intec, które de facto są jedynie środkiem do wynoszenia konstrukcji poza obrys ścian nośnych, a mniej wprawnym ekipom montażowym nastręczają wiele trudności w wykonaniu późniejszych uszczelnień w przebiegu szczelin dylatacyjnych.