Montaż warstwowy – system TREMCO illbruck i3

Ciepły montaż warstwowy? Oto kompletne systemowe rozwiązanie pozwalające na poprawny montaż naszej stolarki okiennej. System TREMCO illbruck i3 jest jednym z najlepszych dostępnym na polskim rynku systemów do zewnętrznego uszczelniania okien. Składa się on z trzech warstw (ciepły montaż -> montaż trójwarstwowy). Każda z tych warstw pełni odrębną funkcję.

Warstwa zewnętrzna jest odpowiedzialna za szczelność przed wodą, odporność na parcie i ssanie wiatru oraz ochronę przed promieniowaniem słonecznym UV. Posiada dużą elastyczność wszak musi wytrzymać duże amplitudy temperatur w okresie zimowym oraz letnim. Tą warstwę określa się mianem paroszczelnej.

Warstwa środkowa pełni funkcję termoizolacyjną. Musi posiadać możliwie jak najmniejszy współczynnik przenikalności cieplnej oraz jednocześnie musi „oddychać”. Przez oddychanie rozumiemy tu możliwość odprowadzania nadmiaru wilgoci.

Warstwa wewnętrzna czyli warstwa paroprzepuszczalna oddziela klimat wewnętrzny panujący w pomieszczeniu od aury panującej na zewnątrz. Jej zadaniem jest ograniczanie dopływu wilgoci  do warstwy środkowej.

Połączenia okienne oraz uszczelnienie szczelin dylatacyjnych to miejsca najbardziej newralgiczne, wystawione na działanie wielu czynników mogących wpłynąć na ich trwałość. Połączenia te muszą wytrzymać zmienne temperatury, wilgoć, wiatr, wodę. Dlatego też należyta staranność jak i dobrej jakości środki montażowe są niezbędne do przeprowadzenia montażu okien i drzwi.

System montażu warstwowego TREMCO illbruck i3 oraz wszystkie elementy które do niego wchodzą pozwalają na kompletne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych oraz połączenia okno mur.

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz – zasada ta zostaje zachowana przy wykorzystaniu środków montażowych dostępny w systemie i3.

Poniżej przykład montażu warstwowego:

montaż warstwowy schemat
Schemat montażu warstwowego

Jedyne do czego można się „przyczepić” to brak listwy progowej w oknie! Ale to już temat na odrębny artkuł.